Nieuw Belgische afgevaardigde in de CERN Council

Dirk Ryckbosch

Sedert 1 januari 2017 is Prof. Dirk Ryckbosch een Belgische afgevaardigde in de CERN Council. Hij vervangt hierbij Prof. Walter Van Doninck die deze functie jarenlang vervulde, en verschillende jaren ondervoorzitter van de Council was.

Dirk Ryckbosch werd in 1979 licentiaat in de Natuurkunde aan de toenmalige Rijksuniversiteit Gent (nu: Universiteit Gent), en in 1984 behaalde hij het diploma van doctor in de Fysica, ook in Gent. Op dat ogenblik was zijn onderzoek gecentreerd rond subnucleaire vrijheidsgraden in atoomkernen. Dit onderzoek zette hij dan verder aan elektronversnellers op verschillende plaatsen in Europa: Saclay (Frankrijk), Lund (Zweden), Amsterdam (Nederland), Mainz en Bonn (Duitsland). Vanaf 1995 verlegde hij zijn onderzoeksdomein naar de hoge-energiefysica en vervoegde het HERMES-experiment aan de HERA-versneller in DESY/Hamburg (Duitsland). Tussen 2001 en 2003 was hij de woordvoerder voor dit experiment dat de spinstructuur van het proton bestudeerde.

In 2000 werd Dirk Ryckbosch benoemd tot professor aan de Universiteit Gent, en hij is daar op dit ogenblik als hoogleraar deeltjesfysica actief. Sedert 2006 is hij ook de voorzitter van het Departement Fysica en Sterrenkunde van de UGent.

De onderzoeksgroep Experimentele Deeltjesfysica die Prof. Ryckbosch oprichtte en leidt, vervoegde in 2005 het IceCube experiment (neutrino-telescoop aan de Zuidpool) en in 2007 het CMS-experiment in CERN. Momenteel telt de onderzoeksgroep een 25-tal fysici, waarvan een 15-tal actief zijn op CERN.

Volgens Dirk Ryckbosch is het overdragen van de passie voor fundamenteel onderzoek, en deeltjesfysica in het bijzonder, een integraal deel van de taak van een onderzoeker. Hij geeft per jaar een 20-tal voordrachten voor groot publiek, organiseert de Masterclasses Particle Physics in Gent, en verzorgt bijscholingen voor leraars Fysica. Sedert 3 jaar vertegenwoordigt hij ook België in de International Particle Physics Outreach Group (IPPOG).

Het lidmaatschap van de CERN Council geeft een unieke mogelijkheid om bij te dragen tot het fundamentele onderzoek dat CERN uitvoert. Als vertegenwoordiger van België in de Council is het een deel van de taak op te treden als contactpersoon tussen het management van CERN en de Belgische onderzoekers. Maar ook tussen CERN en het ruimere veld van actoren in België: bedrijven die spitstechnologie kunnen leveren aan CERN, bedrijven die spitstechnologie kunnen helpen ontwikkelen met CERN, beleidsmakers die de financiering van fundamenteel onderzoek moeten verzekeren, en zeker ook het publiek dat uiteindelijk dit onderzoek ondersteunt door zijn grote interesse.