CARRIÈRE

CareersCERN heeft ongeveer 2 500 werknemers in dienst, maar in tegenstelling tot wat meeste mensen denken, gaat het vooral om ingenieurs, technici en administratieve werkers. De grote meerderheid van de fysici, die voor CERN werken (circa 10 000), worden door de nationale instituten, waarvoor ze werken, naar CERN gestuurd voor een bepaalde periode.

CERN stelt dus zeer gevarieerde jobs voor, o. a. op gebied van burgerlijke bouwkunde, elektronica, mechanica, elektromechanica, informatica, materiaaltechnologie, elektriciteit, administratie, enz.

CERN biedt een uitzonderlijke kans om een internationale ervaring op te doen met uitstekende voorwaarden en in een unieke omgeving! Beide voertalen van CERN zijn het Engels en het Frans, hetgeen een zeker voordeel geeft aan de Belgische kandidaten.

Als u voor CERN wenst te werken, zijn er twee hoofdprogramma's:

  • Het programma voor de beursstudenten (Fellows) richt zich op de pas afgestudeerden (minimum niveau van Bachelor) met geen of weinig werkervaring. Het contract duurt tussen 1 en 3 jaar. Dit programma bestaat ook voor de pas afgestudeerde technici met geen of weinig werkervaring. De selectie neemt twee keer per jaar plaats via een selectiecomité in mei en in november. De kandidaten solliciteren voor het programma, beschrijven grondig hun profiel, hun motivatie en hun gebied van interesse.
  • De functies voor titularissen (Staff) richten zich op alle soorten opleidingen en ervaringen. Die zijn regelmatig gepubliceerd op de CERN rekruteringswebsite. De kandidaten solliciteren voor een bepaalde functie en profiel. De aangeboden contracten zijn van  bepaalde duur (typisch 5 jaar) met mogelijkheden om daarna voor een contract van onbepaalde duur te solliciteren.

Meer informatie: careers.cern