Welkom op deze site

Thierry Lagrange

Als stichtend lid van CERN in 1954 heeft België een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de experimentele deeltjesfysica. Verscheidene Belgische teams zijn betrokken bij belangrijke experimenten bij CERN. Het experiment met de neutrino's van Gargamelle aan de Proton Synchrotron van CERN, die het mogelijk heeft gemaakt om de zwakke neutrale stroom te ontdekken, was een bijzondere bijdrage. De Belgische theoriefysicus Léon van Hove diende van 1976 tot 1980 als Directeur-Generaal, samen met John B. Adams. Recenter werd de Nobelprijs van fysica 2013 toegekend aan onze Belgische landgenoot François Englert, en aan Peter W. Higgs, voor de ontdekking van het mechanisme van Higgs.

CERN telt 23 Lidstaten die elk vertegenwoordigd is in de Raad van CERN, het hoogste orgaan van de Organisatie. Tevens is er een Management Liaison voor elk land aangeduidt om de dialoog en de uitwisseling van informatie te stimuleren met de Lidstaten.

Als Belg heb ik de eer om deze functie uit te oefenen en om de band tussen CERN en België te bevorderen. Deze website werd gecreëerd om de interacties tussen de Belgen te vergemakkelijken, om elke landgenoot te helpen om informatie over CERN te vinden (dwz studenten, leraren, ondernemingen, groot publiek, enz.) of om zaken met CERN te doen. De verschillende webpagina's van deze site worden regelmatig bijgewerkt. Bovendien vestig ik uw aandacht op de pagina's betreffende de contacten en aanbiedingen, die nuttige informatie kunnen leveren. Ik wens u een aangename webnavigatie en hoop dat deze site waardevol zal zijn.

Veel leesplezier!

Thierry Lagrange