Nederlandstalige docenten bij CERN

Deelnemers aan het programma - Foto: Jean-Pierre Grootaerd

Midden februari 2024 werd een driedaags bezoek aan CERN georganiseerd door SSVI (Sterren Schitteren Voor Iedereen), en in het bijzonder Jean-Pierre Grootaerd, met 35 leerkrachten en educatoren uit Vlaanderen en Nederland.

Er werden rondleidingen georganiseerd naar het Synchrocyclotron, CERN Science Gateway, het ALICE-experiment, het Datacentrum, de Antimateriefabriek en een wetenschapsvoorstelling. Er werden lezingen gegeven door Guillaume Durey (CERN Solvay studentenkampen), Jeff Wiener (leraren- en studentenprogramma's bij CERN) en Markus Joos (beamline voor scholen).

Het programma was veel uitgebreider dan verwacht. Dankzij het uitstekende werk van de bezoekdienst en de zeer gepassioneerde wetenschappers die ons hebben rondgeleid.

Impressies van leerkrachten en opvoeders

"In de schaduw van gigantische magneetringen en complexe detectoren ontstond een inspirerende atmosfeer waarin de passie voor wetenschap werd aangemoedigd.
Terwijl we luisterden naar deskundige uitleg van gepassioneerde wetenschappers en de verhalen van de pioniers die hier hebben gewerkt, ontstaat het besef dat de wereld van deeltjesfysica niet langer ontoegankelijk is, maar eerder een uitnodiging vormt voor toekomstige wetenschappers, onze leerlingen.
Het was een inspirerende trip die het vuur van nieuwsgierigheid aanwakkert enwaarin het leerkrachten en leerlingen aanmoedigt om de wereld van wetenschap te omarmen als een speelplaats voor hun eigen ontdekkingsreis.
Met projecten als Beamline for schools en het CERN Teachers program staat de deur voor een waanzinnige reis open.
Het bezoek aan CERN fungeerde als een katalysator voor dromen over de mogelijkheid om jongeren te laten experimenteren, te verwonderen en bij te dragen aan het groeiende reservoir van menselijke kennis.''

Christophe De Beule, IMB Brugge

"Vanmorgen op tijd vanuit Gent op school geraakt. M'n eerste leerlingen komen eraan, maar dat zal geen les worden zoals anders voor de rest van de dag. Hoe zou dat komen. Wat een ervaring op alle gebied, moeilijk onder woorden te brengen. Ik ga niets beloven, mijn datacenter is nog oververhit en de pré-processing is al aan de gang. De eerste virtuele "hersenspinsels" beginnen zich al af te tekenen. Nu nog zorgen voor een energetische "botsing" met de gepaste leerlingen om dit overweldigend momentum die ik meekregen over te brengen. 
Oei, de leerlingen zijn daar en kijken met vragende ogen, dit wordt leuk..’’

Johan Vanbeselaere, Ieper

"Het was een onvergetelijke ervaring en fascinerend om de immense ondergrondse detectoren te zien die worden gebruikt om fundamenteel onderzoek te doen naar de kleinste bouwstenen van het universum. De passie en toewijding van de wetenschappers en die daar werken en rondleidingen geven, was inspirerend. Het gaf me een beter begrip van de vooruitgang die wordt geboekt in de deeltjesfysica en de ongelooflijke mogelijkheden die dit onderzoek biedt voor het begrijpen van het universum. Daar kunnen ik en mijn collega onze leerlingen laaiend enthousiast maken voor wetenschappen''

Coen Martens, Philip De Vos H. Familie St. Niklaas

''Ik wil je bij deze nogmaals heel erg bedanken voor deze onvergetelijke trip naar CERN. Het meest indrukwekkende vond ik het bezoek aan het ALICE experiment en de antimatter factory.
De Vlaamse gids bij ALICE was laaiend enthousiast en vertelde zo begrijpelijk (letterlijk met handen en voeten) over zijn werk. Ik realiseerde me toen (en eigenlijk al een tijd) wat ik gemist heb toen ik een jaar of 16 was: als ik toen op school had geweten dat er zoiets bestond als CERN en kwantum fysica enzovoort dan had ik daar toen net zo enthousiast en geïnteresseerd over geweest als nu en had ik zeer waarschijnlijk een studie in die richting gedaan. Nu blijft het ‘alleen’ bij een hobby. Daarom is het ook zo van belang dat er studieprogramma’s zijn en projecten als SSVI om jonge mensen enthousiast te maken en mogelijk een richting te geven aan hun latere loopbaan."

Johnn , educator sterrenwacht Orion

''Ik ben blij dat ik dit kon meemaken. Ik heb vandaag mijn leerlingen een uitleg gegeven over de deeltjesversneller en hen warm gemaakt om deel te nemen aan de selectie voor het student camp. Er zijn er al verschillende die gezegd hebben dat ze het gaan proberen.
De trein om meer Belgische leerlingen naar het CERN te krijgen is in gang gezet dankzij jou.''

Miel Ferdinande, Atheneum Oostende

''Wat een geweldige 3 dagen heb ik mogen beleven, samen met een prachtige groep mensen! Respect voor hoe je het allemaal voor elkaar gekregen hebt! Al de moeite die je doet gaat natuurlijk niet onopgemerkt voorbij.
De kennis die we allen opdeden zal verder uitwaaieren over een hele grote groep jongeren en volwassenen, zowel in de klassen, als in de sterrenwachten.
Ook de kansen en de contacten die hieruit voortvloeien zullen voor een verdere verspreiding zorgen van heel wat kennis – over een ruim en breed publiek. Hoe mooi! Rest me nog jou te danken voor alles wat je mogelijk maakt op deze manier. Het was een echte top-driedaagse! Dank voor de slides (sprekers) ook; héél handig en interessant.
Vanavond sta ik al op de sterrenwacht en ik ‘vrees’ dat de bezoekers sowieso over CERN gaan vernemen (waar het hart van vol is, loopt de mond van over, hé…)''

Monique Spitaels, Cozmix