Bezoek van de Minister-President van de Federatie Wallonië-Brussel aan CERN

Bezoek van de Minister-President van de Federatie Wallonië-Brussel, Pierre-Yves Jeholet

De Minister-President van de Federatie Wallonië-Brussel, Pierre-Yves Jeholet, bracht op maandag 13 juni 2022 een bezoek aan CERN in het gezelschap van mevrouw Valérie Glatigny, onder meer Minister van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek.

De delegatie werd gecompleteerd door de heer Benoît Rutten, algemeen afgevaardigde van Wallonië Brussel in Genève, mevrouw Véronique Halloin, Belgisch afgevaardigde bij de CERN-raad, evenals verschillende kabinetsleden en adviseurs van de ministers.

Het bezoek maakte een uitwisseling mogelijk met leden van het CERN-management, waaronder mevrouw Charlotte Warakaulle, Directeur van Internationale Betrekkingen, en een bezoek aan de Synchrocyclotron en aan het CMS-experiment, waarvan verschillende Belgisch franstalige universiteiten lid zijn.

Meer foto's beschikbaar hier.