Vlaanderen, België en CERN

KVAB

30 November 2018
Paleis der Academiën, Brussel

Op initiatief van de Klasse van de Natuurwetenschappen werd in 2018 een Denkerscyclus georganiseerd met als thema ‘Vlaanderen, België en CERN’. Onder leiding van Walter Van Doninck (voormalig vice-voorzitter van de Raad van CERN en Thinker-in-Residence) en in samenwerking met de Stuurgroep van de Academie werd een analyse gemaakt van de rol die CERN inneemt voor België in het algemeen, en voor Vlaanderen in het bijzonder. De focus van het programma lag enerzijds bij de wetenschappelijke return (wetenschappers in CERN, fundamenteel versus toegepast onderzoek, targets, ...) maar ook de industriële return (tenders, ILO’s, ...) werd onder de loep genomen.     

Denker: Walter Van Doninck

 

Walter Van Doninck is emeritus professor elementaire deeltjesfysica aan de VUB. Hij studeerde natuurkunde aan het toenmalige RUCA (Antwerpen) en de VUB. In 1977 behaalde hij zijn doctoraat aan de VUB. Sedert 1992 werkte hij aan het CMS experiment nabij de deeltjesversneller LHC bij het CERN. Hij was onderzoeksdirecteur bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) en vicevoorzitter van de Raad van het Europees Centrum voor Nucleair Onderzoek CERN. Van Doninck is sinds 2014 buitenlands lid van de KVAB.

 

 

PROGRAMMA (in Engels)
 

10:00 Welcome
Joos Vandewalle, KVAB
 

10:15 Introducing CERN
Frédérick Bordry, CERN
 

10:50 Flanders & Belgium Highlights
Nuclear Physics
Gerda Neyens, KU Leuven
Particle Physics
Jorgen D'Hondt, VUB
 

11:40 Break
 

12:15 CERN in images
Film intermezzo
 

12:30 CERN Alumni Testimonials
 

12:45 What's out there?
Gian Giudice, CERN
 

13:30 Lunch
 

14:30 CERN's legacy to mankind
Siegfried Bethke, Max Planck Institute München
 

15:15 Accelerators in society
Wim Leemans, Lawrence Berkeley National Laboratory, CA

16:00 Education, training, incubation
Ana Godinho, CERN
 

16:30 Break

17:00 Science for peace
Herwig Schopper, CERN
 

17:35 Wrap up
Walter Van Doninck, Thinker in Residence
 

18:00 Closing Reception